<sup id="qsg6q"><div id="qsg6q"></div></sup>
<acronym id="qsg6q"><center id="qsg6q"></center></acronym>
<acronym id="qsg6q"></acronym><acronym id="qsg6q"><optgroup id="qsg6q"></optgroup></acronym>

 

  巴兆祥

  复旦大学教授

  邮箱:tunxi@21cn.com

  简历下载:

  中文简历-巴兆祥.pdf

 
 

  郭英之

  复旦大学教授

  邮箱:yingzhig@sh163.net;?yingzhig@hotmail.com;yingzhig@qq.com;yingzhig@fudan.edu.cn?

  简历下载:

  中文简历-郭英之.pdf

   CV-GUO, Yingzhi.pdf

 


  沈涵

  复旦大学教授

  邮箱:shen_han@fudan.edu.cn

  简历下载:

  中文简历-沈涵.pdf

  

  

 

  


 

  后智钢

  复旦大学副教授

  邮箱:hzhig@163.com

  简历下载:

  中文简历-后智钢.pdf

 

 

  


 

 

  沈祖祥

  复旦大学副教授

  邮箱:shenzuxiang@fudan.edu.cn

 

 

 

 

 
 刘金华

 复旦大学副教授

 邮箱:liujinhua@fudan.edu.cn

 简历下载:

 中文简历-刘金华.pdf
 吴本

 复旦大学副教授

 邮箱:wuben2002@gmail.com

 简历下载:

 中文简历-吴本.pdf 

  翁瑾

  复旦大学副教授

  邮箱:wengjin@fudan.edu.cn

  简历下载:

  中文简历-翁瑾.pdf

 

 


 孙云龙

 复旦大学副教授

 邮箱:yunlongsun@fudan.edu.cn

 简历下载:

 中文简历-孙云龙.pdf

 CV-SUN, Yunlong.pdf

 

  
 郭旸

 复旦大学副教授

 邮箱:fdgy@fudan.edu.cn

 简历下载:

 中文简历-郭旸.pdf

 

 

 


 

  

 王永刚

 复旦大学副教授

 邮箱:wyg@fudan.edu.cn

 简历下载:

 中文简历-王永刚.pdf

 

 

 


 

   

  胡安安

  复旦大学副教授

  邮箱:huanan@fudan.edu.cn

  简历下载:

 中文简历-胡安安.pdf

 CV-HU, Anan.pdf

 

   

 王莎

 复旦大学副教授

 邮箱:shawang@fudan.edu.cn

 简历下载:

 中文简历-王莎.pdf

 CV-WANG. Sha.pdf

   

  

 沈莺

 复旦大学讲师

 邮箱:ying_shen@fudan.edu.cn

 简历下载:

 中文简历-沈莺.pdf

 CV-SHEN, Ying.pdf

  

   

  张歆梅

  复旦大学讲师

  邮箱:may.xinmei@gmail.com

  简历下载:

 中文简历-张歆梅.pdf

 CV-ZHANG, Xinmei.pdf

     

 

  薛岚

  青年副研究员

  邮箱:lanxue@fudan.edu.cn

     简历下载:   

  中文简历-薛岚.pdf

  CV-XUE, Lan.pdf

  

  

   

 施媛媛

  青年副研究员 

  邮箱:shiyy@fudan.edu.cn

  简历下载:

 中文简历-施媛媛.pdf

 CV-SHI, Yuanyuan.pdf

   

 张静儒

 青年副研究员

 邮箱:jingru_zhang@fudan.edu.cn

 简历下载: 

 中文简历-张静儒.pdf

 CV-ZHANG, Jingru.pdf

 

 郑丹妮

 青年副研究员

 邮箱:zdn@fudan.edu.cn

 简历下载:

 中文简历-郑丹妮.pdf

 CV-ZHENG, Danni.pdf

CopyRight © 复旦大学旅游系 版权所有

地址:上海市邯郸路复旦大学光华楼18-20层  邮编:200433  Tel:(86-21)65642717  Fax:(86-21) 55664027

中文字幕av_中文字幕 无码亚洲_中文字幕乱码 电影在线观看_亚洲高清有码中文字_无码人妻丝袜在线视频