<sup id="qsg6q"><div id="qsg6q"></div></sup>
<acronym id="qsg6q"><center id="qsg6q"></center></acronym>
<acronym id="qsg6q"></acronym><acronym id="qsg6q"><optgroup id="qsg6q"></optgroup></acronym>

 

  巴兆祥

  復旦大學教授

  郵箱:tunxi@21cn.com

  簡歷下載:

  中文簡歷-巴兆祥.pdf

 
 

  郭英之

  復旦大學教授

  郵箱:yingzhig@sh163.net;?yingzhig@hotmail.com;yingzhig@qq.com;yingzhig@fudan.edu.cn?

  簡歷下載:

  中文簡歷-郭英之.pdf

   CV-GUO, Yingzhi.pdf

 


  沈涵

  復旦大學教授

  郵箱:shen_han@fudan.edu.cn

  簡歷下載:

  中文簡歷-沈涵.pdf

  

  

 

  


 

  后智鋼

  復旦大學副教授

  郵箱:hzhig@163.com

  簡歷下載:

  中文簡歷-后智鋼.pdf

 

 

  


 

 

  沈祖祥

  復旦大學副教授

  郵箱:shenzuxiang@fudan.edu.cn

 

 

 

 

 
 劉金華

 復旦大學副教授

 郵箱:liujinhua@fudan.edu.cn

 簡歷下載:

 中文簡歷-劉金華.pdf
 吳本

 復旦大學副教授

 郵箱:wuben2002@gmail.com

 簡歷下載:

 中文簡歷-吳本.pdf 

  翁瑾

  復旦大學副教授

  郵箱:wengjin@fudan.edu.cn

  簡歷下載:

  中文簡歷-翁瑾.pdf

 

 


 孫云龍

 復旦大學副教授

 郵箱:yunlongsun@fudan.edu.cn

 簡歷下載:

 中文簡歷-孫云龍.pdf

 CV-SUN, Yunlong.pdf

 

  
 郭旸

 復旦大學副教授

 郵箱:fdgy@fudan.edu.cn

 簡歷下載:

 中文簡歷-郭旸.pdf

 

 

 


 

  

 王永剛

 復旦大學副教授

 郵箱:wyg@fudan.edu.cn

 簡歷下載:

 中文簡歷-王永剛.pdf

 

 

 


 

   

  胡安安

  復旦大學副教授

  郵箱:huanan@fudan.edu.cn

  簡歷下載:

 中文簡歷-胡安安.pdf

 CV-HU, Anan.pdf

 

   

 王莎

 復旦大學副教授

 郵箱:shawang@fudan.edu.cn

 簡歷下載:

 中文簡歷-王莎.pdf

 CV-WANG. Sha.pdf

   

  

 沈鶯

 復旦大學講師

 郵箱:ying_shen@fudan.edu.cn

 簡歷下載:

 中文簡歷-沈鶯.pdf

 CV-SHEN, Ying.pdf

  

   

  張歆梅

  復旦大學講師

  郵箱:may.xinmei@gmail.com

  簡歷下載:

 中文簡歷-張歆梅.pdf

 CV-ZHANG, Xinmei.pdf

     

 

  薛嵐

  青年副研究員

  郵箱:lanxue@fudan.edu.cn

     簡歷下載:   

  中文簡歷-薛嵐.pdf

  CV-XUE, Lan.pdf

  

  

   

 施媛媛

  青年副研究員 

  郵箱:shiyy@fudan.edu.cn

  簡歷下載:

 中文簡歷-施媛媛.pdf

 CV-SHI, Yuanyuan.pdf

   

 張靜儒

 青年副研究員

 郵箱:jingru_zhang@fudan.edu.cn

 簡歷下載: 

 中文簡歷-張靜儒.pdf

 CV-ZHANG, Jingru.pdf

 

 鄭丹妮

 青年副研究員

 郵箱:zdn@fudan.edu.cn

 簡歷下載:

 中文簡歷-鄭丹妮.pdf

 CV-ZHENG, Danni.pdf

CopyRight © 復旦大學旅游系 版權所有

地址:上海市邯鄲路復旦大學光華樓18-20層  郵編:200433  Tel:(86-21)65642717  Fax:(86-21) 55664027

中文字幕av_中文字幕 无码亚洲_中文字幕乱码 电影在线观看_亚洲高清有码中文字_无码人妻丝袜在线视频